onsdag 27 juni 2012

Anhörigvårdare - oftast kvinnor

I Kalmar län har vi ett Anhörigcentrum som är fantastiskt. De har som uppdrag att skapa en nationell överblick inom anhörigvården, samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter. De ska även stödja utvecklingsarbete kring de anhörigas situation, ta del av internationella erfarenheter och bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen.

Tre fjärdedelar av all vård och stöd till äldre ges av anhöriga!
En fjärdedel av dem som är 55 år och äldre hjälper äldre, sjuka eller funktionshindrade!
Den allra största gruppen anhörigvårdare är kvinnor!

Vänsterpartiet har lagt flera förslag i riksdagen om att det absolut bästa anhörigstödet är en bättre omsorg.  Kommunerna måste få mer pengar för att klara av att erbjuda en bra omsorg för äldre, sjuka och funktionsnedsatta och ett gott, individuellt anpassat stöd till anhöriga.

Vänsterpartiet har även drivit en nationell äldreomsorgskampanj om just dessa frågor med fokus på kvinnornas arbete. Vi vet att all generell välfärd ökar kvinnors frihet. I länder där välfärden i större utsträckning är ett ansvar för familjer och anhöriga arbetar kvinnor mindre, tjänar ännu mindre och står i ett ännu starkare beroendeförhållande till män än i Sverige. Äldreomsorg och barnomsorg är särskilt viktiga eftersom kvinnor även i Sverige tar ett väsentligt större ansvar för äldre anhöriga och barn än vad män gör. Om välfärden monteras ned kommer kvinnor att tvingas ta ett större oavlönat ansvar för sina närmastes välfärd.


Äldreomsorgen är också en kvinnodominerad sektor. Lönerna är låga och pressen på många anställda hög. Att förbättra villkoren för anställda inom äldreomsorgen genom bättre arbetsvillkor, mer resurser och fler anställda är en viktig signal om att kvinnors arbete måste värderas högre.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar