måndag 18 juni 2012

Kultur och Hälsa

I alla länsplaner har vi tagit med kultur och hälsa och nu sakta men säkert börjar det röra på sig. Kulturaktörerna är redan på gång och väntar bara på att sätta igång och bollen är i rullning. På våra folkhögskolor har vi personal som är utbildade i vårdmetoder för smärtpatienter och vi måste utveckla våra nyckelkurser så att vi når fler för det finns ett stort behov att fylla. Vårdmiljöer är väldigt viktigt för hälsa och tillfrisknande och det bör vi ha med når vi bygger och renoverar. Vi måste också sprida redan goda exempel som hur de jobbar med konst inom psykiatrin i Västervik. Även nationellt har det börjat röra på sig och statens kulturråd har beviljat en utredning av förutsättningar för att inrätta en tvärvetenskaplig forskarskola inom kultur och hälsa. Bakgrunden till detta är den snabba utvecklingen kring hur sinnesstimulering och berikade miljöer påverkar hjärnan och flera studier med stark naturvetenskaplig koppling som pekar ut olika kulturaktiviteter som bärare av sådana positiva effekter. Ett antal personer, däribland Gunnar Bjursell, håller nu på att inventera vad som görs och jag tycker att Linnéuniversitetet vore en naturlig intressent och borde vara med och forma en resurs i denna intressanta forskarutbildning som ligger i framkant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar