fredag 15 juni 2012

Kultur, i form av mat, miljö och visioner

Två heldagar i Mörtfors fantastiska miljö med kulturberedningen har varit oerhört givande. Först tre timmar med sju av våra länsinstitutioner där vi diskuterade mål, prioriteringar,samverkan, ekonomi och kultursamverkansmodellen. Det var högt i tak och det både hettade till och skrattades. För oss politiker var det väldigt bra information om kulturinstitutioners verksamheter och det inger stor respekt. Det uttrycktes även nöjdhet från kulturinstitutionerna över möjligheten att få ta del av varandras sätt att arbeta och angripa olika problem. Hela eftermiddagen ägnade vi oss åt att se den röda tråden igenom alla strategier och planer, se över hur vi ska jobba med prioriteringarna och att helt förutsättningslöst diskutera våra visioner. Det gav oss en hel del att drömma om. Idag har vi träffat den nya myndigheten Kulturanalys som ingående har berättat om sitt uppdrag och vad det innebär för regionen och kommunerna. Vi fick också möjlighet att framföra alla de åsikter som kulturinstitutionerna hade redogjort för och även våra naturligtvis. Jag känner mig väldigt nöjd och vi har stakat upp en tydlig väg mot de visioner som vi har om att kulturen har ett egenvärde och en nödvändig del i samhällsbyggandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar