tisdag 12 juni 2012

Vi rödgröna landstingsråd om KLT

En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med Kollektivtrafiken är nödvändig för att länsbornas vardag ska fungera. Vi rödgröna partier har höga ambitioner för att utveckla resandet med buss och tåg i framtiden. Ska Kalmar län vara en attraktiv region för arbete och fritid krävs det goda och miljömässigt hållbara förbindelser. Ska Kalmar län växa och utvecklas krävs det omfattande investeringar i trafiken.
Våra tre partier har de senaste åren i praktisk handling visat vilken färdriktning vi vill se: Mer tågtrafik genom köp av pendeltåg mellan Kalmar-Växjö samt nya tåg mellan Västervik-Linköping. Fler och bättre bussförbindelser genom ökad trafik och modernare bussflotta. För att ytterligare kunna bygga ut kollektivtrafiken har landstinget tagit över hela huvudmannaskapet av KLT - Kalmar länstrafik. Tidigare var ansvaret delat mellan landstinget och länets tolv kommuner. Vi har därtill beslutat om att tillföra nya investeringsmedel på totalt 100 miljoner kronor. Det möjliggör bland annat ny stråktrafik, rakare och kortare resor mellan huvudorterna för att underlätta pendling, mellan Västervik-Vimmerby-Hultsfred, Borgholm-Kalmar och Oskarshamn-Mönsterås-Kalmar. En förutsättning för att möta upp behovet av ökat kollektivresande långsiktigt är att kraftfullt ta itu med KLT:s ekonomiska problem.  Landstinget har, så snart bolagets oväntade förlust på 20 miljoner kronor blev känt, ställt tuffa krav på KLT. Landstinget har krävt ordning och reda eftersom bolaget har haft en bristande kontroll. Landstiget har sett till att ny kompetens har tillförts och att ekonomin ha stramats upp genom beslut om en effektiviseringsplan. KLT:s ledning har vidare varit hos landstingsstyrelsen för att förklara situationen och redovisat en konkret handlingsplan för att reda ut bekymren. Det handlar om att genomföra effektiviseringar i administrationen, få ordning på biljettsystemet och tydligare följa upp hur resenärerna upplever kvaliteten i resorna. Idag fattar även landstingsfullmäktige beslut om förändrade taxor. Biljettutbudet blir likartat mellan länen i södra Sverige. En fråga som väckt diskussion är den om hur och var biljetter kan köpas av resenärerna. En viktig utgångspunkt är att servicen ska vara hög och att resenärerna stimuleras att gå från kontantbetalning ombord till andra betalningssätt. Det handlar om att kunna köpa biljetter via kort ombord, via mobiltelefon eller vid någon av KLT:s Quickomater. Ambitionen är vidare att öka tillgängligheten genom att externa aktörer, till exempel ICA, Coop och Pressbyrån runt om i länet, erbjuds att bli försäljningsombud. Bakgrunden till detta är att nuvarande avtal med de resecentrum som omfattas av entreprenader – Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik – löper ut  i augusti. Entreprenörerna på dessa orter ska erbjudas nya avtal på samma sätt som redan finns i Kalmar, Nybro, Emmaboda och Borgholm. KLT ska även föra samtal med kommunerna på de berörda orterna om samverkan på olika sätt. För oss rödgröna är det ett krav på KLT att en lösning på frågan om resecentrum ska vara löst innan sommaren är slut. Sammantaget är vår uppfattning att KLT nu är på rätt väg och att ledningen inom KLT har agerat på ett förtroendefullt sätt för att stärka länstrafiken långsiktigt. Vi rödgröna i landstinget är tydliga i vår uppfattning: vi ska se till verksamheten blir ekonomiskt välskött och levererar en kollektivtrafik av hög kvalitet till medborgarna. Vi ska se till att fullfölja den historiskt stora utvecklingen av kollektivtrafiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar