onsdag 3 oktober 2012

Hur olika får det bli?

Imorgon ska jag ha mitt andra möte med den nya beredningen inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som kallas för "Hur olika får det bli". Förhoppningsvis kommer vi att hitta ett nytt och lättare namn.
Beredningens uppdrag är att se på skillnader i kvalitet och service inom de verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för. Vi  ska politiskt bedöma hur utvecklingen ser ut, hur stora skillnader det finns och vad de beror på. Vi måste då även väga in kommunernas och landstingens förutsättningar för att nå bra resultat. Skillnader kan ju driva på utvecklingen men de kan också utgöra ett problemoch de behöver inte bero på olika ambitionsnivåer Vi måste se hur vi kan möta de ökade kraven på likvärdiges utan att hamna i för stor detaljreglering.
Kom gärna med tips om vad som är onödiga skillnader inom kommunernas verksamheter! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar