tisdag 2 oktober 2012

Ökad lärartäthet istället för sänkt bolagsskatt!

Vänsterpartiet presenterade igår en miljardsatsning på ökad lärartäthet, vilket jag som före detta lärare mer än välkomnar. Kunskapsskillnader och segregation har ökat och allt för många lämna skolan utan fullständiga betyg. Därför satsar vi i Vänsterpartiet en särskild miljard öronmärkt för de skolor som har de största behoven.Det är en satsning som ger 6.000 fler lärare vilka skulle göra att fler elever klarade målen och att skolan blev mer likvärdig. Regeringen prioriterar sänkt skatt för de stora bolagen, vi väljer att prioritera skolan.


Satsningen på lärartäthet innebär 1 miljard kronor 2013, 2 miljarder 2014 och 3 miljarder 2015 i riktade statsbidrag till personalförstärkningar inom grundskolan. Medlen får endast användas för att anställa utbildade lärare. Därutöver satsas 1 miljard kronor per år till de skolor som har de största behoven, vilka kan använda medlen både till att anställa lärare och till andra typer av stöd som förbättrar elevernas möjligheter att nå kunskapskraven.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar