onsdag 31 oktober 2012

Pinsamt inkompetenta

Har idag varit på ett uppföljningsseminarie med Socialstyrelsen angående den nationella tillsynen av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det var fruktansvärt! De gav nedlåtande pekpinnar mot kommuner och landsting vad det gäller tex bemötande, begreppsförvirring, värdeord och målgrupp i olika dokument. Det är bra att offentliga verksamheter granskas men då måste det vara kompetent personal som gör det! De som idag representerade Socialstyrelsen bemötte oss som om vi vore totalt ovetande och inkompetenta, de kunde själva inte reda ut sina olika planbegrepp eller juridisk person, de talade om brukarna som underhuggare och de hade definitivt ingen koll på mot vilken målgrupp de riktade sig.

Hur många gånger alla representanter från de fyra närvarande kommunerna och från landstinget visade på att processen är i gång och alla var nöjda så skulle de fortsätta problematisera och misstro. Man fick en känsla av att de hade inget att säga när de inte kunde hitta någon konflikt. Jag håller med den socialchef som påpekade att alla planer och överenskommelser är till för Maria Larsson och tjänstemännen på socialstyrelsen och inte för brukarna!

Pinsamt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar