torsdag 18 oktober 2012

Kultur på bredden och längden

Nästan tio timmar i samtal med våra fantastiska kulturinstitutioner, organisationer och föreningar. De gör ett otroligt jobb för att länets befolkning ska få ta del och vara aktiva i alla sorters kulturaktiviteter. De bidrar med flera inflyttningar till vårt län och gör det möjligt för kreativiteten att frodas. De har hela tiden nya idéer hur de ska jobba än bättre för att nå de mål vi har satt upp och de har dessutom en mycket hög kvalité. Vi kan vara stolta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar