onsdag 17 oktober 2012

Viktiga satsningar i landstinget

Idag är äntligen hela landtingsplanen framlagd och det finns många bra satsningar som vi har haft möjlighet att att göra. 
Vi satsar 25,5 miljoner kronor de kommande tre åren på psykiatrin. 12 miljoner går till en kvalitetssatsning inom specialistpsykiatrin. 13,5 miljoner lägger vi på första linjens psykiatri, dvs en förstärkning av den vardagsnära psykiatrin på våra hälsocentraler som även omfattar missbruks - och beroendevården. Vi ökar antalet psykologer med sex till.
I budgeten finns också flera förslag på hur patientmakten ska förbättras i praktiken. Bland annat vill vi utveckla vårdkontrakt och att vården regelmässigt ska återkoppla till patienten efter operation eller behandling. För att säkerställa personalrekryteringen i framtiden ska landstinget öka antalet AT-läkare med över 25 procent. Nästan 19 miljoner kronor avsätts för att på detta sätt minska kostnaderna för hyrläkare. 
Vi avsätter också närmare 25 miljoner kronor på tre år på att förbättra sjukhusmaten. I budgeten finns vidare en klimatinvestering på 64 miljoner kronor på energiplanen samt 109 miljoner kronor till vindkraft.
 Dessa är några satsningar som vi gör dem för att de behövs och för att vi nu har en möjlighet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar