söndag 4 november 2012

Borgarna slår undan benen på de svagaste

När vi träffar brukarföreningarna får vi självklart både ris och ros men mest handlar det om ett bra möte där vi får ta del av deras erfarenheter och kloka förslag på förbättringar. I år tycker jag att regeringen mer än tidigare har fått mycket kritik.

 Enligt dem har avregleringen  av apoteken inte varit en fördel för patienter eller kunder. Det har inte öppnats några nya på avlägsna ställen där det inte fanns innan och många klagar på att de inte kan få sin medicin då de nya apoteken inte har några lager. Flera patientföreträdare har också påpekat det absurda i att behöva välja utförare när de är gamla och sjuka, de vill bara få det de vill ha! Känns absolut bättre att lägga skattepengar på att förbättra för patienterna istället för på omorganiseringar!

Dessutom har regeringen genomfört försämringar för de mest svaga grupperna helt utan debatt. Alla vittnar om en allt hårdare tolkning av LSS, Lagen om Stöd och Service, och man undrar om det är regeringsdirektiv till Försäkringskassans tjänstemän eller om de får betalt för varje tolkning som inte kostar statliga pengar. Nu har även aktivitetsersättningen från Försäkringskassan till bland annat psykiskt funktionshindrade upphört! Detta innebär bland annat att de inte längre kan gå basutbildningen på Högalids Folkhögskola, som är mycket populär hos de funktionsnedsatta ungdomarna. Regeringen tycker att de ska ta studielån som alla andra, utan hänsyn alls till att de kanske aldrig kommer kunna betala tillbaka det!

Det har blivit en stor försämring för denna grupp då både personlig assistans och möjlighet till sjukersättning har minskat. Enligt brukarorganisationerna vill försäkringskassan att de numera ska söka socialbidrag! Detta är ett hån mot den grupp i samhället som behöver få samhällets stöd utan att behöva tigga och be om det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar