torsdag 22 november 2012

Tonio Borg


Ännu en gång har regeringen visat vilken människosyn de har. Att rösta igenom en homofob och abortmotståndare till EU-kommisionär har de tydligt vänt alla homosexuella och kvinnor  ryggen. Att vänsterpartiets Mikael Gustavsson som är ordförande i Jämställdhetsutskottet inte har tillfrågats varken av regering eller media visar på den dåliga demokratiska ordningen i EU.
Men Mikael ger inte upp han skriver:
"Jag uppmanar Sveriges regering att tänka igenom saken igen. Om kommissionens ordförande får signaler att medlemsstaterna är skeptiska kan Borg fortfarande stoppas. Sverige måste stå upp för mänskliga rättigheter, även om det inte är bekvämt. Reinfeldt har makten att säga nej till Borg."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar