tisdag 27 november 2012

Revision och öppna jämförelser

Revisionen av psykiatrin visar att vi är på god väg men också att det finns mer att göra.
Psykiatrin har en utvecklingsstrategi med fokus på patientsäkerhet som man inte hade innan. De har förbättrat arbetet med avvikelsehantering, kompetensförsörjning, vårdprogram och riktlinjer och de lyckas få fram mer verksamhetsdata.

Psykiatrin behöver förbättra rapportering till kvalitetsregistren, ha en tydlig forskningskoppling och se över styrning och genomströmning liksom kompetens- och ansvarsöverföring mellan yrkesgrupper. Det känns riktigt bra att det är just på dess områden som vi satsar på i vår landstingsplan!

Öppna Jämförelser släpptes idag och visar att landstinget i Kalmar län fortsätter att ligga i topp på många områden. Vi är det mest kostnadseffektiva landstinget i Sverige! Psykiatrin fick både plus och minus och det är just dessa mätningar som hjälper oss att se vad som fungerar och vad vi måste förbättra.  Vi kan också se att de förbättringsåtgärder vi redan har satt in inom psykiatrin är rätt. Psykiatrin jobbar bland annat med Metabola riktlinjer, som ska synliggöra negativa somatiska faktorer som drabbar många psykiskt sjuka. De utvecklar vårdplaner och Case Manager som gör det säkrare och tryggare för patienten och därmed minska återinläggningar.

Jag är stolt över våra medarbetare som jobbar hårt för att våra patienter ska få den bästa vården!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar