torsdag 29 november 2012

Tack alla medarbetare - inledningsanförande

Idag var det min tur att hålla inledningsanförande under landstingets budgetdiskussioner. Psykiatrin har påbörjat en resa som nu börjar visa tydliga resultat och jag ville passa på att tacka de som står för arbetet - medarbetarna! Nedan följer hela anförandet:
Jag skulle vilja inleda med att tacka alla medarbetare för det fantastiska jobb de gör. Det är oerhört stort och viktigt arbete vi kräver av dem i vår landstingsplan där vi begär att de ska kunna ge en säker vård, ha hög tillgänglighet, kvalitet och sätta landstinget i kalmar län på bästa pallplats. Inte nog med att de ska ta hand om alla patienterna säkert och utifrån var och ens behov och följa riktlinjer och checklistor, våra medarbetare ska även vara öppna, engagerade och kunniga, mäta, registrera och leverera en massa möjliga och omöjliga data och statistik, de ska se till att all verksamhet genomsyras av jämlikhet och jämställdhet, klimatvänligt och miljöanpassat, allt ska ständigt förbättras systematiskt och de ska ta med patienterna som medskapare i vården och sist men inte minst ska de samarbeta och samverka med så många som möjligt.
Det är ganska mycket vi begär.

Våra fyra folkhögskolor ska fortsätta ha ett högt söktryck och populära YHutbildningar med nationellt stöd. De ska vara fair trade och jobba med kultur och hälsa med förebyggande verksamhet, serva landstinget med utbildningar och konferensmöjligheter och samarbeta bla med kommuner, arbetsförmedling, kulturinstitutioner och hälsocentraler . Med folkbildningens unika arbetssätt ska de självklart vara ett alternativ för alla dem som gymnasieskolan inte klarat av, för funktionshindrade och för att höja bildnings och utbildningsnivån för vuxna i länet.De ska fortsätta vara fyra folkhögskolor med fyra olika inriktningar, helt skilda kurser, allmän kurs och samtidigt ska de passa in i landstingets administration och upphandlingar.
Det är ganska mycket vi begär!

Men vi måste begära så mycket för att kunna ge bästa möjliga vård, omsorg och utbildning och ett friskare, tryggare och rikare liv till våra medborgare samtidigt som vi ska ha god ekonomisk hushållning.
Det är alla våra medarbetare som gör detta möjligt.

Ett extra stort tack vill jag rikta till alla medarbetare inom psykiatrin. Vi har påbörjat en lång resa där vi nu börjar se resultat. Psykiatrin har en unik patientsäkerhetsplan, god tillgänglighet, ökade antal avvikelserapporter och en utvecklingsstrategi. Men resan är bara påbörjad. Med de satsningar som vi gör i planen för 2013 tar psykiatrin ytterligare ett kliv framåt mot ökad patientmedverkan, systematiskt kvalitetsarbete och forskning. Precis de områden man pekar ut i revisionen.

Psykiatrin finns överallt i länet, men det allt hårdare samhället leder till ökad psykisk ohäls och vi måste jobba för att möta det i tid.
Vi fortsätter med kartläggningen med hjälp av PSYNK i kommun efter kommun för att se vilka hål vi har att täppa till för att kunna hjälpa det ökade antalet barn och unga med psykisk ohälsa. Ett ökat samarbete mellan BUP, Elevhälsa och ungdomsmottagningarna kommer att vara nödvändigt och är redan i startgroparna. Vi satsar ytterligare på första linjens psykiatri för vuxna där missbruks och beroendevården också omfattas. Det är en satsning i syfte att vara vardagsnära, förebyggande och kunna ge rätt vård i tid. Nästa steg är första linjen för barn och unga.

I hela landet är man överens om att slutenvård för barn och unga bara ska finnas i nödfall. Det krävs en mycket god kompetens och hög kvalitet. De flesta barn mår bäst av att få vård samtidigt som de är kvar i sitt sammanhang. I vårt län står vi oss väl till. Bara i storregioner som Västra Götaland och Skåne har man slutenvårdsplatser på två ställen, i fem län har man inga slutenvårdsplatser alls. Vi har fyra slutenvårdsplatser i kalmar med ett länsuppdrag som de klarar bra.

Psykiatrin har påbörjat en resa och vi begär ganska mycket av våra medarbetare men genom att ta små steg varje dag och alltid med patienten i fokus kommer vi att nå vårt mål om Sveriges säkraste hälso och sjukvård 2014

Bifall till landstingsplanen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar