måndag 10 maj 2010

Borgarnas blindhet och skräckpropaganda

Jenny Wrangboms dikt Jag är människa visar tydligt på hur människor kan uppleva den borgerliga politiken. Den faktan är långt mer skrämmande än den vänsterpolitik borgarna försöker hota med, i media och på lokala bloggar. Vänsterpartiet kommer aldrig att låta de som redan är svaga betala skattesänkningar för dem som redan har bra bostad, jobb och t o m rikedomar! Vi kommer alltid att värna den lilla människan, försöka ge alla samma möjligheter till ett värdigt liv och ge dem som behöver det, en andra chans.

Borgarna, lokalt som nationellt, försöker desperat hitta luckor och svagheter i det rödgröna samarbetet och naturligtvis svartmåla Vänsterpartiet. Vi tar inget ansvar enligt dem. Det har vi gjort länge i kommuner, landsting och riksdag. Att vi, när ekonomin tillåter, vill återställa arbetslöshets- och sjukersättningar är en självklarhet. Under borgerligt styre har Sverige blivit en av länderna i OECD som har sämst trygghet.

En annan kanske mer känd kulturarbetare som väl kan förklara den borgerliga politikens utslagning av människor, nedmontering av välfärd och utförsäljning av tidigare gemensamt ägande företag är Ronny Eriksson. Han är numera min stora idol!

Så alla borgare, se er om i samhället och upptäck vad er politik har gjort, läs Jennys dikter och inse hur männsikor mår och lyssna på Ronny och sätt skrattet i halsen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar