fredag 7 maj 2010

Vänsterpartiets Kongress i Gävle!

Efter en pampig inledning med Gävles symfoniorkester som spelade en fantastisk variant av Internationalen och tal av Lars Ohly har nu arbetet börjat. Ohlys tal började med ett bildspel med en historisk tillbakablick över det stora jobb som Vänsterpartiet har varit en stor del av för att nå den generella välfärd som Sverige är känd för. Därefter kom flera gäster som ställde frågor till Ohly. Först kom vår gäst från PPP i Palestina och ville veta hur Vänsterpartiet ska jobba för att få bort den omänskliga ockupationen som staten Israel utsätter palestinierna för. Sedan ville en från Lärarnas riksförbund veta hur vi ska få skolorna likvärdiga och en från Miljöförbundet Jordens vänner som hade stora som små miljöfrågor. Sist men inte minst kom Annika från Bitterfittan airline som visade på skrämmande siffror om ojämställdheten som fortfarande finns i Sverige och undrade vad Vänsterpartiet ansåg om det. Ohly svarade naturligtvis att Vänsterpartiet kommer att slåss för palestiniernas rätt till sitt land, en skola som är likvärdig i hela landet, en bättre miljö och utbyggd kollektivtrafik och en mer jämställd föräldrapenning samt mer jämställda lönesystem och pensioner.

Det känns bra! Men jag åkte på att vara rösträknare.........

Kolla in på vår hemsida och var med oss aktivt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar