tisdag 10 januari 2012

Duktiga personal i kommuner och landsting

Idag har jag besökt det socialpsykiatriska teamet i Borgholm. Det var mycket givande och intressant att få höra och se vad som görs ute i kommunerna för "våra" patienter inom psykiatrin. Borgholms team jobbar mycket mot ESL- ett självständigt liv, det vill säga att de uppmuntrar och motiverar sina patienter att klara sig själva så långt förmågan räcker. De har god kontakt med psykiatrins personal i Kalmar och med kommunens hemtjänst, biståndshandläggare, arbetsförmedling och försäkringskassa. Dessutom är de med i ett tvärproffessionellt psykiatriteam för äldre. Det är så pass bra att socialstyrelsen bistår med pengar och Fokus ska göra en forskningsrapport på det. Det ska bli intressant. På landstingsbloggen tackar personaldelegationen för våra medarbetares jobb och jag vill tacka personalen ute i kommunerna också. Trots borgerlig regering som ser på vård på ett helt annat sätt så lyckas den tappra personalen inom vården, både på kommuner och landsting,att göra ett fantastiskt jobb.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar