måndag 30 januari 2012

Nöjd länsbo och stolt ordförande i Folkhögskolestyrelsen

Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå är skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik och det är avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN.

Skolor som vill ha yrkesutbildningar måste uppfylla det som utlovats i utbildningsplan och ansökan om att få ingå i yrkeshögskolan. Regelbunden tillsyn görs på skolorna av YH- myndigheten för att kontrollera att utbildningen leder till jobb, ger de kunskaper som krävs i arbetslivet, bedrivs med hög kvalitet och att man följer utbildningsplanen och de lagar och regler som gäller. Vid besöket träffar myndigheten anordnare, lärare, handledare, studerande och representanter för arbetslivet.

Det är alltså inte så lätt att bedriva yrkesutbildning och definitivt inte att behålla den, vilket gör att det är svårt att satsa långsiktigt då man inte vet om man faktiskt får fortsätta. Av 1127 ansökningar beviljades 330 av YH-myndigheten. I år var det den största konkurrensen någonsin. Trots denna stenhårda konkurrens har Kalmar län kammat hem 12 YH-utbildningar!
Vimmerby Folkhögskola har yrkesutbildning för Behandlingspedagog och
Gamleby folkhögskolas YH- utbildningar TV-produktion och Fotograf för reklam och magasin konkurrerade ut Stockholms och är nu beviljade två års intag till.

Grattis till skolornas personal som gör ett fantastiskt jobb och grattis till Kalmar län!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar