måndag 9 januari 2012

Festlig stand up och ekonomisk vardag

Kongressen med alla de bra besluten och de fantastiska talen har gett energi. Lars Ohlys tal var nog det bästa han har hållit och hans Stand up-uppträdande på kongressfesten var obetalbart. Jonas Sjöstedts avslutningstal gav oss alla den framtidstron som vi behövde och knöt ihop det globala med det lokala, ekonomi med arbete och miljö.

Väl hemma slår vardagen till med all kraft och dagen har ägnats åt att bli uppdaterad på vad som hänt och vad som är på gång. Tydligt är att ekonomin är kärv. Den borgerliga regeringen gör det väldigt svårt för alla kommuner och landsting att följa lagar och högt uppsatta målen
när statsbidrag minskar. Kanske ska vi skicka räkningen till Anders Borg och hänvisa till lagen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar