onsdag 17 mars 2010

Hälsa är en mänsklig rättighet!

Den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov och därför får den inte vara beroende av medborgarskap och uppehållstillstånd. I Sverige har asylsökande och papperslösa idag endast rätt till akut sjukvård. Papperslösas barn har rätt till vård men inte subventionerad vård. På grund av ekonomiska skäl eller av rädsla för att bli anmälda vågar många papperslösa inte söka vård. Att rätten till vård endast omfattar akuta insatser kan innebära att sjukdomar, som skulle kunna behandlas tidigt, förvärras och ger komplikationer.

Vänsterpartiet menar att Sverige måste leva upp till sina internationella åtaganden och ge alla som vistas här rätt till sjukvård, inte bara för akuta sjukdomstillstånd. Verksamheter som vänder sig till gömda flyktingar och som garanterar deras anonymitet i samband med vård ska få statsbidrag som täcker kostnaderna. Det har vi i Vänsterpartiet avsatt medel för i vårt budgetalternativ för 2010.

Vi i majoriteten i landstinget i Kalmar län erbjuder de papperslösa samma subventionerade vård som gäller för asylsökande. Vänsterpartiet i Kalmar län kommer att fortsätta att jobba för alla människors lika rätt till hälsa oavsett ekonomisk, social eller juridisk ställning, politisk eller religiös tillhörighet, etnisk bakgrund och kön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar