onsdag 3 mars 2010

Vem verkar för bidrag?

De borgerliga beskyller den röd-gröna oppositionen för att vara alldeles för bidragsvänliga. Men i i DN kan man läsa om att socialbidragskostnaderna har ökat med 20% jämfört med 2008. Det gäller merparten av Sveriges kommuner. Orsaken som framhävs är framförallt arbetslösheten. Ändå vill den borgerliga regeringen tvinga ut sjuka att söka jobb. Istället hamnar de i ett större utanförskap och det finns stor risk att deras tilltro till möjlighet att kunna komma ut i arbetslivet försvinner totalt. Försämringen av arbetslöshetskassan och sjukförsäkringen har tvingat folk att be om socialbidrag även nya grupper har sökt det för att klara livhanken. Detta gör att kommunernas ekonomi drabbas hårt vilket resulterar i inskränkningar inom äldre- och barnomsorgen liksom skolan och fritidsaktiviteter. Husmark-Persson uppmanade t o m de utförsäkrade att gå till socialen om deras ekonomi inte gick ihop!
Är det en arbetslinje eller en bidragslinje?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar